Prosmt Elektronik

[google-translator]
funding1

Finansman

Makine ve hat yatırım finansmanı

Yeni elektronik imalat makineleri satın almak, üretim hattı kapasitesini, verimliliğini veya kalitesini arttırmak istiyorsanız bu sayfada cazip fonlar, teşvikler, hibeler ve krediler ile ilgili bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ DESTEK KAPSAMI
Yeni makine ve hat yatırımlarında devlet desteklerinden yararlanabilirsiniz. Bunun için "3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar" ve "9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar" kapsamında yatırım destekleri alınabilmektedir.

Açıklanan Destek Paketlerini İnceleyin.

KOSGEB/KOBİGEL 2021
KOBİ Gelişim Destek Programı 2021 Çağrıları Açıldı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİ KOBİ'LERİN DESTEKLENMESİ 2021-01 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmeyi amaçlar.

İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME 2021-02 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleşmiş iş süreci sayısını arttırmayı amaçlar.

İŞLEYİŞ
KOSGEB, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 Kodlu Proje Teklif Çağrılarını yayınlamıştır.
ÇAĞRI BAŞVURULARININ ALINMASI, KONTROL VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ TABLOSU
AşamaTarihler ve safhalar
Proje başvuru tarihleri:7 Nisan – 17 Mayıs 2021
KOSGEB ilk kontrol:18 – 25 Mayıs 2021
İşletme düzeltme ve varsa itiraz:26 Mayıs – 1 Haziran 2021
KOSGEB son kontrol:2– 6 Haziran 2021
Kurul değerlendirmesi 1. sahfa14 – 22 Haziran 2021 (1. safha – online puanlama, 7 iş günü)
Kurul değerlendirmesi 2. sahfa30 Haziran – 2 Temmuz 2021 (2. safha – toplantılar, 12 iş günü)
Kabul Edilen Projelerin Bildirilmesi:16 Temmuz 2021
Kurul değerlendirme sürecine itiraz:16 -30 Temmuz 2021

BU ÇAĞRI KAPSAMINDA KOSGEB’E SUNULABİLECEK PROJE KONU BAŞLIKLARI;

  1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
  2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
  4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
  7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
  8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

ÇAĞRI DESTEK DETAYLARI

Proje Süresi

Destek Üst Limiti

Proje Destek Oranı

8 Ay – 16 Ay

Geri Ödemesiz – 300.000 TL

Geri Ödemeli – 700.000 TL

Personel Dışındaki Giderler: %60

-Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenmektedir.

Personel Desteği: %100

-Belirli limitler dahilinde

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde yer alan işletmelere yönelik yayınlanan proje teklifi çağrı detayları için tıklayınız.

26 –    Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
28 –    Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
30.3 – Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
33 –    Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
61 –    Telekomünikasyon
62 –    Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde fahttps://demo.prosmt.com/wp-content/uploads/2021/11/kobigel-2021-02-paliyet gösteren işletmelere yönelik proje teklifi çağrı detayları için tıklayınız.